Gå til innholdet
0

Akkreditering

Datamatik har blitt godkjent som akkreditert leverandør gjennom følgende systemer:
Achilles
Akkreditering for oljebransjen achilles_13
 
 
 
Transq
Akkreditering for transportbransjen
Vurdert av Trace organisasjonen til å møte
deres krav for godkjenning i henhold til
arbeid mot bestikkelser (anti-briebe).

 
AAA-diplom
Datamatik innhar høyeste kredittverdighet
i Norge. Kun 3% av virksomhetene møter
kravene til AAA.
 
 
 
 
 

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM)
                                                                                                              NKOM