Gå til innholdet
0
27.11.2018
Datamatik på Facebook
Facebook kontoen blir oppdatert med nyttig informasjon, både fra oss og våre leverandører.08.11.2017
Motorola Dimetra Express TETRA-system
Dimetra Express har et meget enkelt brukergrensesnitt og settes opp i løpet av 15 minutter. Den kan ha 1, 2 eller 3 carriere og opptil 5 siter.