Gå til innholdet
0

Historie

Datamatik as ble grunnlagt i 1962 av Otto Hagen Johnsen som var firmaets eier/deleier frem til han gikk bort i 1994.
Otto var en fargerik person som knyttet sterke bånd med sine kunder og leverandører.


I de første 30 årene var det salg/formidling av elektroniske komponenter til elektronikkindustrien og avansert elektronisk utstyr til forsvaret som var hovedsatsingen, men på slutten av 1990-tallet gikk komponentetterspørselen drastisk ned.

 

Etter Ottos’ bortgang fikk firmaet ny eier og daglig leder, Tronn Lervik.  Tronn videreutviklet firmaet med fokus på produktsortiment og markedsområder.  

 

I 1999 vant Datamatik en kontrakt på levering av kommunikasjonsutstyr til politiet, noe som ble startskuddet for vår satsing på radiokommunikasjon. I 2001 fikk vi forhandleravtale med Motorola Solutions og ble i 2016 utnevnt til nordisk distributør.
Leveranser til forsvaret av kommunikasjons- og nattsynsløsninger fortsatte uforandret.

I 2009 kjøpte Datamatik AS opp aksjemajoriteten i PMR Distribusjon i Danmark, som i dag heter Datamatik ApS og styrer vår danske virksomhet.

I 2020 pensjonerte Tronn Lervik seg og solgte selskapet videre til Navus AS, fortsatt med Ove Ruud som daglig leder.

Sent i 2020 kjøpte Datamatik opp aksjemajoriteten i Tecnicom Oy i Finland og etablerte Datamatik Tecnicom Oy som i dag håndterer distribusjon i Finland.

For å styrke vår tilstedeværelse i Sverige etablerte vi dm Sverige AB som slagskontor i slutten av 2021. dm Sverige AB var operativt fra februar 2022.


 

I dag er hovedvirksomheten i Datamatik salg og distribusjon av radiokommunikasjonsutstyr, med Motorola Solutions som den største leverandøren. I tillegg er vi fortsatt aktive med leveranser til forsvaret.