Gå til innholdet
0
Man-Down og 5-tone opsjonskort

Download Data sheet:
35-kilchherr
ArticleNo/ P/N: 601150002
Radiotype: DM3400, DM3401, DM3600, DM3601, DP3400, DP3401, DP3600, DP3601

Man-Down og 5-tone opsjonskort

Man-down alarmfunksjon, samt 5-tone signallering i analog modus.

Download Data sheet: